top of page

 DE CONNECTIE DIE U ALTIJD ZOCHT IN UW ADVOCAAT

AIV_GEZ_justitiehuis_rr3k5e
Court
Judge Gavel

Praktijkgebieden

Uw zaak is de prioriteit van Avesta Law, met een dynamisch contact tussen cliënt en Avesta Law tracht er een verschil te worden gemaakt. Avesta Law zal u steeds van antwoord voorzien, ook in moeilijke tijden. Communicatie staat centraal voor beide partijen.

Pictogram Avesta law

Strafrecht

Door bewezen succes zal Avesta Law u bijstaan door haar ervaring als advocaat in het strafrecht, in elke en unieke zaak. Een verdediging opstellen in samenspraak met haar cliënten is hierbij essentieel. Uw invloed samen met de expertise van Avesta Law maakt het verschil in de rechtbank. 

Pictogram avesta law

Familierecht

Woelige periodes tijdens familiezaken verdienen een respectvolle vertegenwoordiging. Avesta Law zal als advocaat familierecht steeds naar uw verhaal luisteren, correcte afwegingen maken en de juiste strategie kiezen met oog op het realiseren van uw doelstellingen.  

Pictogram avesta law

Verkeersrecht

Door haar ervaring in het verkeersrecht zal Avesta Law U steeds eerlijk adviseren. Een fout in het verkeer maken is menselijk maar kan grote gevolgen teweegbrengen. Avesta law tracht deze menselijkheid over te brengen naar de politierechter om binnen het wettelijk kader het best beoogde resultaat te behalen. 

bottom of page