top of page
Speaking with the Judge

Familierecht

Het familierecht in België is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met juridische kwesties met betrekking tot familierelaties en familieaangelegenheden.

Het doel van het familierecht is het reguleren van deze relaties en het beschermen van de rechten en belangen van de betrokken partijen, met bijzondere aandacht voor de belangen van minderjarige kinderen.


Avesta Law is onderlegd in volgende problemen van het personen- en familierecht:

 • Huwelijks- echtscheidingsrecht;
 • Rechten en plichten tussen echtgenoten terloops en na het huwelijk;
 • Onderhoudsgelden tussen echtgenoten / ex-echtgenoten;
 • Onderhoudsgelden ten behoeve van de kinderen;
 • Wijzigingen onderhoudsbijdragen (al of niet na akte EOT)
 • Voorlopige en dringende maatregelen;
 • Beëindigen van feitelijk samenwonen;
 • Beëindigen van wettelijk samenwonen;
 • Vereffening en verdeling na echtscheiding;
 • Huwelijksvermogensrecht;
 • Vereffening en verdeling van onverdeeldheden;
 • Uitoefenen ouderlijk gezag;
 • Verblijfsregeling kinderen bij ouders;
 • Omgangsrecht kinderen grootouders;
bottom of page