top of page
doorway Light

Drugsmisdrijven

Wordt u verdacht van drugsfeiten zoals o.a. het bezit, verkoop of produceren van drugs? Dan kan dit leiden tot een gevangenisstraf, geldboete of andere strafrechtelijke gevolgen. Avesta Law helpt u om o.a. bij feiten met betrekking tot: 

  • Bezit en/of gebruik​

  • Verkoop

  • Productie

  • Smokkel

  • ...

De rechtbank kan overgaan tot verbeurdverklaring van alle zaken die verband houden met het drugsmisdrijf zoals inbeslagname van uw voertuig, cash geld, gsm, … Ook als de inbeslaggenomen zaken geen eigendom zijn van de verdachte/beklaagde. Deze goederen kunnen uiteindelijk verbeurd worden verklaard.

 

Contacteer hieromtrent Avesta Law voor bijstand en advies.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page