top of page
Standbeeld van Justitie

Strafrecht

Het strafrecht kent vele vormen: U kan verdacht worden van een strafbaar feit, u kan slachtoffer worden van een misdaad, u kan getuigen zijn van een misdrijf, en nog veel meer. 

Het is van groot belang dat u in elke situatie uw rechten kent: Legt u een verklaring af? Zo ja, hoe?Zwijgt u? Welke elementen spelen in uw voordeel/nadeel? 

Binnen Avesta Law hebben wij expertise in het strafrecht opgebouwd om uw belangen te verdedigen. 

Zowel dader als slachtoffer kunnen terecht bij Avesta Law.

bottom of page