top of page
Mobiele telefoon

Gebruik van mobiele telefoon

Telefoongebruik tijdens het rijden is verboden gelet op de aanzienlijke afname van de waakzaamheid. Wie wordt betrapt, riskeert een onmiddellijke inning van 174 euro plus administratieve kosten. Bij dagvaarding kan de rechter boetes opleggen tot 4.000 euro. Ook een verval van het recht tot sturen behoort tot de mogelijkheden. 

Contacteer Avesta Law voor de meest optimale vertegenwoordiging waarbij uw belangen voorop staan. We staan u graag bij in deze procedures en gaan voor u tot het uiterste om uw verweer zo goed mogelijk voeren met oog op het bekomen van gunstige resultaten aangaande strafmodaliteiten. 

bottom of page