top of page
Man op zijn fiets

Snelheidsovertreding

Een snelheidsovertreding is snel begaan. Meestal blijft het bij een onmiddellijke inning in de brievenbus. Of wordt er een minnelijke schikking door het Openbaar Ministerie voorgesteld. In zwaardere gevallen kan u voor de Politierechtbank worden gedagvaard, die u een hoge geldboete kan opleggen. Daarnaast kan de overtreding gevolgen hebben voor het behoud van uw rijbewijs. De Politierechter is bij het opleggen van een straf gebonden aan wettelijke minimum en maximum. Door het aanhalen van verzachtende omstandigheden kan Avesta Law de straf trachten te beperken tot het absolute minimum of zelfs de vrijspraak bekomen. 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page