top of page

Procedure bij misdrijf

​De verschillende stappen in de afhandeling van uw strafrechtelijke procedure:

 • Bijstand bij een verhoor

 • Voorleiding bij de onderzoeksrechter

 • Raadkamer

 • Evt. bijkomende onderzoekshandelingen

 • Dagvaarding

 • Correctionele rechtbank

 • Verzet

 • Hoger beroep

 • Minnelijke schikking

Avesta Law staat u vanaf de beginfase van de procedure bij en adviseert u omtrent uw rechten en plichten.

Avesta Law heeft de verplichte SUPRALAT opleiding met succes voltooid en is steeds beschikbaar om vakkundig bijstand te verlenen doorheen uw strafrechtelijke procedure.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page